ICE HOCKEY FAMILY
THAILAND

ประกาศรายชื่อ นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ชุดลุยสู้ศึกซีเกมส์ 2019

สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง จำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน รายการ “2019 Southeast Asian Games” ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อนักกีฬา

เบอร์เสื้อ ชื่อนักกีฬา ตำแหน่งผู้เล่น
#2 นายอาชวิน วัฒนปัญญากุล Forward
#5 นายเทวินทร์ ชาติสุวรรณ์ Defense
#9 นายภูริช ธิระนุสรณ์กิจ Defense
#10 นายกฤตภาศ จรัสวุฒิปรีดา Forward
#11 นายแพทริก ฟอร์สเนอร์ Forward
#13 นายธิระศักดิ์ รัตนโชติ Forward
#14 นายภานุรุจ สุวชิรัตน์ Forward
#17 นายประเวศ แก้วจีน Goalie
#22 นายชาญชิต ศุภดิลกลักษณ์ Defense
#26 นายจันทพงษ์ เต็งสกุล Forward
#36 นายชยุตพล กูลรัตน์ Defense
#42 นายชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร Forward
#50 นายภัทรพล อังกูลพัฒนาสุข Goalie
#55 นายเค็น เอ็ดวิน ซินเบอร์น Defense
#56 นายปภาณ ธนเกริกเกียรติ Defense
#69 นายชาญเชี่ยว ศุภดิลกลักษณ์ Forward
#72 นายณัฐภัทร ลัคนทินากร Forward
#83 นายมาซาโต คิตะยามะ Forward
#96 นายฮิเดกิ นากายาม่า Forward
#97 นายพันธุ์เดช คูหาแก้ว Forward
ผู้จัดการทีม หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์
ผู้จัดการทีม Ms Giang Tra Nguyen
ผู้ฝึกสอน Mr. Juhani Timo Andrei Ijäs
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน Mr. Matti Petteri Fagerstrm
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายพงศยา หงษ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ นายสุดใจ สอนใจ

 

ตารางแข่งขัน (เวลาตามประเทศไทย)
1 ธันวาคม 14:00 อินโดนีเซีย พบ  ไทย
1 ธันวาคม 18:00 มาเลเซีย พบ  ฟิลิปปินส์
2 ธันวาคม 18:00 สิงคโปร์ พบ อินโดนีเซีย
3 ธันวาคม 14:00 ไทย พบ มาเลเซีย
3 ธันวาคม 18:00 ฟิลิปปินส์ พบ สิงคโปร์
4 ธันวาคม 18:00 อินโดนีเซีย พบ ฟิลิปปินส์
5 ธันวาคม 14:00 มาเลเซีย พบ อินโดนีเซีย
5 ธันวาคม 18:00 ไทย พบ สิงคโปร์
6 ธันวาคม 14:00 สิงคโปร์ พบ มาเลเซีย
6 ธันวาคม 18:00 ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
7 ธันวาคม 14:00 Semi-Final 1
7 ธันวาคม 18:00 Semi-Final 2
8 ธันวาคม 14:00 Bronze Medal game
8 ธันวาคม 18:00 Gold Medal game

 

Facebook Comments